lean sklep

Rozwój przemysłu spowodował, iż konieczne stały się zmiany w koncepcjach zarządzania firmami oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich planów. Jej celem jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można zgadnąć, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności wykonywanych podczas produkcji, a równocześnie absolutnie niekoniecznych. lean Najistotniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest zatem zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy pracowników jak i eksploatowanych półproduktów. Zastosowanie metod lean management stwarza możliwość uzyskania takich korzyści, jak poprawa produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki między pracownikami w zakładzie zwykle poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co ciekawe techniki z obszaru lean management mogą być wykorzystywane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest najistotniejsze to zdolność ocenienia, które procesy nie przynoszą korzyści dla firmy.