ostatnie lata w Krakowie nastawione na modernizacje i rozwój

Wśród licznych miejscowości w Polsce, miasto Kraków wybija się zarówno w obszarze sztuki i rozrywki, ale również na licznych odmiennych obszarach. Staje się miastem przyjemnym do życia. Zmiany, jakie dotknęły miasto w ostatnich okresach sprawiają, że Kraków rzeczywiście pnie się w górę.
Korzystne zmiany w mieście.
Co niezłego wypracowano w przeciągu ostatniego czasu? Wielość udogodnień i nowości inwestycyjnych jest duża. Niezwykle wsparły rząd w tym aspekcie środki EU, z których Kraków chętnie czerpie. Szybkie postępowanie w temacie zdobywania dotacji spowodowały, że małopolska wzbogaciła się o świeże węzły komunikacyjne, ekologiczne autobusy komunikacji miejskiej, i nowe miejsca użyteczności publicznej.
Liczne zmiany nie są widoczne dla typowego mieszkańca. Nie znaczy to jednakowoż, że nie istnieją. Zazwyczaj nie interesują nas nie związane z nami informacje. Przeciętnemu mieszkańcowi miasta zdaje się, że w mieście niewiele się wykonuje. Natomiast miasto rozrasta się w każdym kierunku. Innowacje w zakresie zarządzania śmieciami, tworzeniu oraz modernizacji sieci wodociągowej, budowa ekranów akustycznych to tylko niektóre zmiany, jakie pozwalają mieszkańcom bezpieczniej i wygodniej funkcjonować. Kraków zmienia się również pod kątem opcji rozrywkowych. Wartość Krakowa rośnie dzięki takim inwestycjom jak: Kraków Arena czy rewitalizacja Huty. Te inwestycje zachęcają przyjezdnych do przyjazdu.
Zapoczątkowane za pomocą zarządu miasta akcje nie obejmują tylko samego centrum Krakowa, ale również są związane z pełnym województwem . Dlatego zamiast uskarżać się tylko dostrzec innowacje w jakie obrósł Kraków.
Następne miesiące – jeśli uda się zachowania szybkości innowacji – umożliwią miastu zostać niezwykłą stolicą małopolski.
rozwój Kraków